Շրջակա միջավայր

Սոցիալական

Կառավարում

Ով ենք մենք

Հիմնադրված լինելով 2014 թվականին՝ «Ծատուրյան Քոնսալթինգ»-ը ծառայություններ է մատուցում տարբեր կազմակերպությունների՝ արդյունաբերական, ընդերքօգտագործող, առևտրային և պետական ​​ինստիտուտներին, առաջարկելով լուծումներ՝ շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցությունը նվազեցնելու համար: